Bedrijven en internet.
Internet is niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. Maar wist u dat nog maar 50% van het Nederlandse bedrijfsleven internet gebruikt? Terwijl toch 95% van de Nederlandse ondernemers het belang van bereikbaarheid van hun bedrijf via internet onderkent. Kennelijk weten veel ondernemers nog niet hun weg te vinden naar dit medium. Baffoon Internet Services Holland stelt zich ten doel de dienstverlener via internet dichter bij de klant te brengen en andersom. Hoe? Door het ontwikkelen èn beheren van uw website(s) betaalbaar te houden.

  Waarom Baffoon?
Continue technische ontwikkelingen in programmatuur en apparatuur vergt vakkennis en gedrevenheid van de Webmasters om up to date te blijven. Het aanleren van hypertext markup language (html), het schrijven van scripts, het onderhoud en het regelmatig updaten van sites is tijdrovend en specialistisch werk. Wellicht dat juist dit voor veel ondernemers in zowel de voorbereiding, de uitvoering en het onderhoud een te grote belemmering vormt voor wat betreft het in eigen beheer ontwikkelen van een website.

  Imago.
Om concurrentie voor te zijn, of in ieder geval het hoofd te kunnen bieden, dient een ondernemer te allen tijde de laatste commerciŽle ontwikkelingen binnen zijn afzetgebied nauwlettend te volgen. Door in te spelen op het groeiende percentage internetgebruikers door deel uit te maken van juist die in opkomst zijnde groep, zullen de mogelijkheden aangaande de bereikbaarheid van - en interactie met de klant exponentieel vergroot worden, alsmede een verzorgde presentatie van uw bedrijf op een eigentijdse, interactieve manier worden gewaarborgd.

  Uw website als visitekaart.
Aansluitend hierop zijn de voordelen van een website van uw bedrijf op internet legio en prima inpasbaar binnen uw marketingbeleid. Uw specifieke diensten, services en productaanbod, als ook uw wervings- en reclamecampagnes zullen geheel overeenkomstig de sfeer en de herkenbaarheid van uw huisstijl en bedrijfsformule worden gerealiseerd. Een prima referentie te noemen in uw dagbladadvertenties, flyers, brochures en op bedrijfsautoís.

  Werkwijze.
Nadat U kenbaar heeft gemaakt van onze diensten gebruik te willen maken, volgt in veel gevallen een persoonlijk gesprek, eventueel per telefoon of per e-mail. Een persoonlijke benadering van de klant achten wij essentieel voor het slagen van uw project. Nauw overleg met u over uw wensen en behoeften aangaande een eigen internetsite, waarbij de diverse mogelijkheden voor of van die site zullen worden besproken, zal een vruchtbare samenwerking immers alleen maar ten goede komen.

  Hoe verder?
Neemt u per e-mail even contact met ons op voor (uiteraard vrijblijvende) verdere informatie. Wij verstrekken u graag alle informatie over onze betaalbare mogelijkheden voor uw bedrijf; klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden of hier om uw bestelling direct aan ons door te geven.

Vorige Pagina